Do deseti let nebude třeba manažerů, protože je nahradí roboti

Market Watch zpráva vydaná Accenture Strategy, strategickou divizí společnosti Accenture, předpovídá, že roboti budou schopni do pěti až deseti let vykonávat manažerské práce lépe než lidé. Na tento fakt poukazují i významní autoři a ekonomové.


Výsledkem průzkumu společnosti Accenture je, že více než 80 % z nich tráví podstatnou část dne plánováním a koordinací, 65 % z celé skupiny se zabývá běžnými pracovními problémy, 52 % kontroluje práci podřízených a reportuje o výsledcích a 45 % analyzuje. Průzkum se týkal celkem 1700 manažerů v 17 různých odvětvích.


Dle Boba Thomase, ředitele divize Accenture Strategy, budou v horizontu pěti až deseti let mnoha z výše uvedených manažerských činností lépe a efektivněji vykonávat inteligentní stroje než lidé a dodává: „vstupujeme do odlišného typu technologické éry“. V této éře se nebudou roboti omezovat jen na manuální práce, jako to je nyní např. ve skladech nebo v zemědělství, ale budou mít v pracovních činnostech mnohem větší roli.


Manažeři se možné změny obávají

Zhruba 50 % manažerů cítí riziko již nyní. Týká se to především odvětví elektroniky a vyspělých technologií. Pozadu nezůstává ani bankovnictví, letecká doprava nebo maloobchod.

Již autoři jedné z prvních studií Oxfordské univerzity z roku 2013, kteří odhadují vývoj zaměstnanosti, uvedli: „pokročilí roboti získávají lepší smysly a obratnost, což jim umožňuje vykonávat širší rozsah prací“. Studie dále odhaduje, že během dvou desetiletí by zhruba polovina všech pracovních míst mohla být převzata roboty.


Bob Thomas doplňuje, že „některé typy pracovních míst zaniknou, ale vytvoří se jiná“. V poslední době si stále více expertů myslí, že odvětví informační technologie by mohlo být historicky první odvětví, ve kterém zanikne více pracovních pozic, než se jich vytvoří.


Řešení se nabízí několik. Například zavést základní příjem coby pevnou rentu pro všechny a vyrovnat tak neblahé dopady přicházejícího trendu, navrhuje Martin Ford. Dle dalšího experta, Jarona Laniera, je variantou přiznat vlastnická práva na informace na síti a cenit nyní zdarma získávaná data, jež lidé na všechny sítě ukládají.


Studie také zmiňuje, že „v ohrožení je většina pracovních míst v dopravě a logistice spolu s velkým množstvím kancelářských a administrativních prací, stejně jako místa ve výrobní sféře“. Nicméně nejistota je i ve službách. Dokonce odhad britské centrální banky Bank of England je, že se automatizace může týkat až 80 miliónů míst. Hlavní ekonom Bank of England rovněž uvádí, že „Technologie možná povedou k hlubším změnám pracovních míst a mezd než kdy dříve a zánik a tvorba míst mohou být hlubší a rychlejší než dosud“.


Zdroj

Ajax loader
spam@feldhost.cz