Férovost operátorů v ČR dle hodnocení ČTÚ

Také se ztrácíte ve velkém množství ustanovení, která jsou v tuzemských zákaznických smlouvách? Není v nich uvedeno nic v rozporu se zákonem. Ale dle Českého telekomunikačního úřadu (dále ČTÚ) se při čtení můžou zdát nesrozumitelné nebo neúplné. S tím operátoři nesouhlasí, jelikož dle jejich názoru je hodnocení ČTÚ subjektivní.


Smluvní dokumentace našich třech síťových mobilních operátorů a největšího kabelového operátora UPC se podrobila analýze Českým telekomunikačním úřadem. Bylo stanoveno 12 kritérií a každému se přidávala barva typu semaforu. Celé hodnocení je k vyhledání na webu ČTÚ.


Jedny z hodnotících kritérií byly například struktura smluv, možnost vyzkoušet služby, automatické prodlužování, smluvní pokuty popř. způsob reklamace.


Shoda, kdy dostali všichni operátoři červenou barvu, byla u automatického prodlužování smluv, jednostranné změny smlouvy a způsobu vyrozumění o této změně. Celkově nejhůře hodnocený (v počtu udělených červených) byl Vodafone, naopak nejlépe dopadl T-Mobile, který dostal, dle plnění zákonných podmínek i dle doporučení ČTÚ, nejvíce zelených.


Asociace provozovatelů mobilních sítí vypracovanou analýzu okomentovala slovy: „Asociace provozovatelů mobilních sítí nesouhlasí s hodnocením operátorů formou Spotřebitelského semaforu, který dnes ČTÚ zveřejnil, a považuje tuto formu hodnocení a způsob komunikace za aktivitu, která ČTÚ nepřísluší. Spotřebitelský semafor navíc zahrnuje jenom čtyři operátory, přesto že na českém trhu působí operátorů stovky“.


Dále Asociace provozovatelů mobilních sítí uvedla, že celou zprávu považují za marketingovou aktivitu ČTÚ vyvolávající otázky, zda je regulátor skutečně nezávislý. Vzniklá analýza se přirovnává k situaci, jako kdyby ČNB vedle regulace dávala jednotlivým bankám i známky.


„Uvítali bychom, kdyby se ČTÚ namísto těchto hodnocení raději zaměřil na podstatnější případy zapadající do předmětu jeho činnosti, například rozhodování sporů, které Úřad dlouhodobě neřeší a operátorům tak způsobuje škody nejen procesní, ale i finanční,” dodává Asociace provozovatelů mobilních sítí.


Zdroj

Ajax loader
spam@feldhost.cz