Jak odstoupit od smlouvy uzavřené po telefonu

Zazvonil vám telefon s tím, že pro vás mají výhodnou nabídku. Sleva v řádech několika procent a další množství výhod. Stačí, říct jedno kouzelné slůvko: „ano“. Nemusíte nikam chodit, nic podepisovat. Dodatek ke smlouvě nebo novou smlouvu na produkt můžete uzavřít i po telefonu.


Nabídka se Vám zdála natolik lákavá, že jste souhlasili a až posléze jste zjistili, že vše není tak růžové jak se zdálo na první pohled (v tomto případě poslech)? Jak z takové situace ven? Je možné od takové smlouvy také odstoupit?

Smlouvy můžete uzavřít i po telefonu, což se stává často problémem, jelikož o této skutečnosti stále mnoho lidí neví.

Ačkoli to může znít divně, skutečně je možné uzavřít smlouvy po telefonu. „Smlouvy uzavírané po telefonu patří mezi tzv. distanční smlouvy, tedy smlouvy uzavírané bez fyzického kontaktu smluvních stran. To pochopitelně představuje pro účastníky jistá úskalí, a proto jim občanský zákoník věnuje zvláštní pozornost v případě, že je jednou ze smluvních stran spotřebitel,“ uvedla Gerta Mazalová, předsedkyně SOS-Asociace.

V zákoně je stanoveno, za jakých okolností mohou být smlouvy po telefonu uzavírány. „Zejména je nutné dodržet informační povinnost, jako je například identifikace dodavatele, informace o zboží či službě, ceně a dalších nákladech,“ dodala Mazalová.

Odstoupení od smlouvy uzavřené po telefonu

Pokud jste se dostali do podobné situace a uzavřeli jste distanční smlouvu po telefonu, máte možnost od ní odstoupit.

V případě smluv na změnu dodavatele uzavřených při podomním prodeji máte možnost odstoupit do 30 dnů od podpisu, resp. podle energetického zákona ještě 5 dní před zahájením dodávky, v případě distančních smluv žádné podobné ustanovení v zákoně nenajdeme.

„Z tohoto důvodu je nutné využít obecnou úpravu v ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kde je stanovena lhůta pro odstoupení 14 dní, popř. tři měsíce, není-li splněna řádně informační povinnost,“ dodala předsedkyně SOS-Asociace.

Na následujícím odkaze naleznete vzor odstoupení od distanční smlouvy.

Zdroj

Ajax loader
spam@feldhost.cz