Moderní vagóny a mobilní signál zatím nejsou kamarádi


Dle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) by měli železniční dopravci vybavit vozy zesilovači, protože výrazně snižují sílu mobilního signálu. Nyní probíhají jednání s operátory, aby se domluvili kdo vybavení vagónů vybranými zesilovači zaplatí.

V tomto týdnu proběhlo Českým telekomunikačním úřadem první měření pokrytí signálem v jednotlivých železničních koridorech. Na střechu vagónu bylo umístěno měřící zařízení, které měřilo na hlavních trasách intenzitu signálu. To, jak připojení je nebo není kvalitní, ovlivňuje i propustnost elektromagnetických vln. Český telekomunikační úřad testoval devět nejčastěji používaných typů železničních vozů a zaměřil se na prostup signálu v pásmu GSM a LTE. V této fázi měření docházelo k ozařování z generátoru, který se postupně přelaďoval v jednotlivých kmitočtových pásmech.
 

Jaké jsou výsledky měření? Dle výsledků ČTÚ se zjistilo, že rozdíly v propustnosti jednotlivých vagónech jsou opravdu velké. Dokonce čím modernější vagón, tím horší prostupnost mobilního signálu je. Například vůz soupravy Pendolino má střední hodnotu útlumu pro signál GSM až 25 dB, což odpovídá více než stonásobnému snížení výkonu signálu. U moderních vozů druhé třídy Bmz241 pro vlaky vyšší kvality je útlum 42 dB, což představuje 10 000krát nižší výkon.


Předseda rady Českého telekomunikačního úřadu, Jaromír Novák, dodává: „Samotné pokrytí signálem LTE v místě tak není zárukou, že se cestující ve vlaku připojí k vysokorychlos­tnímu internetu a spojení bude stabilní.”Zdroj

Ajax loader
spam@feldhost.cz