Nebuďme pasivní!


Určitě znáte rčení, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. I to by se dalo použít na výsledky uskutečněného výzkumu. Na univerzitě Palackého v Olomouci totiž proběhl výzkum na téma celoživotního stylu mladé generace. Výsledky nás nepotěší. Upozorňují na fakt, že s větším trávením času u počítačů, roste i pasivita nás samotných, ale i našich dětí. Jak to změnit?


„Zvyšováním úrovně pohybové aktivity se musíme zabývat v rodinách, ve škole, na úrovní komunální politiky,“ sděluje vedoucí Katedry rekreologie Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík. Řešením nebude jen jedno opatření, např. zavést třetí hodinu tělesné výchovy do škol, která by byla vítanou pomocí, ale ne záchranou celé situace. Situace by se měla řešit komplexněji.


Zdravý životní styl u dětí se v průběhu 15ti let stále zhoršuje. Důvodů se nabízí hned několik. Jiný styl rodinného života, větší pasivita ve škole, ale i nástup nových informačních technologií a způsob trávení volného času. Dále Zdeněk Hamřík dodává velká část rodičů je schopna dát dvouletému dítěti do ruky tablet, když chtějí, aby nezlobilo a aby se nepohybovalo. Jsme v situaci, kdy je potřeba, abychom měnili situaci tohoto přístupu zpátky.“


K zamyšlení je i fakt, jak se aktivita z běžného života dětí vytrácí. Děti do školy už nechodí pěšky s takovou samozřejmostí, jako dříve. Většinu dětí vozí rodiče do školy autem. Na hodiny tělesné výchovy mívají některé děti omluvenky a aktivní přestávky jsou již také neaktuální. Měli bychom tedy dětem zajistit alespoň odpolední aktivitu v podobě sportovního kroužku.

Zdroj

Ajax loader
spam@feldhost.cz