Twitter blokuje účty extremistům dle jasnějších pravidel

Jedna ze sociálních sítí, Twitter, upřesnila pravidla, podle kterých dochází k blokování, popř. rušení účtů uživatelů propagujících násilí, extremistické názory apod. Dle Twitteru je to jakási odpověď na stále častější dotazy politiků a jiných vlivných lidí, kteří zmiňují, že Twitter je extremisty často využíván ke své propagaci nebo náboru nových členů.


Na blogu Twitteru představitelka firmy Megan Cristinová uvádí: „Jako vždy vítáme a povzbuzujeme rozličné názory a přesvědčení, budeme ale dál zasahovat proti účtům, které překročí hranici zneužití“. Dle názoru firmy jasné určení pravidel blokování či rušení účtů zahrnuje zákaz „podpory násilí, přímých útoků či hrozeb vůči ostatním lidem na základě rasy, etnického původu, státní příslušnosti, sexuální orientace, pohlaví, pohlavní identity, náboženské příslušnosti, invalidity nebo nemoci". V nově definovaných pravidlech se neuvádí islámské hnutí Islámský stát ani žádná jiná extremistická skupina.


V březnu 2015 vydal americký Brookings Institute zprávu, ve které uvádí, že Islámský stát během posledních čtyřech měsících loňského roku využíval aktivně nejméně 46 000 účtů. Nová pravidla společnosti Twitter uvítal i spoluautor zprávy J. M. Berger. Dle jeho názoru nově definovaná jasná pravidla povedou k tomu, že se budou více dodržovat a ostatní uživatelé budou moci důrazněji upozorňovat na jejich porušování.


Dle analytiků, kteří si pročetli nově nastavená pravidla, bude hodně záležet na samotném dodržování a vymáhání pravidel v realitě. Cílem je, aby se zamezilo založení nového účtu hned poté, co se zablokoval účet stávající. K tomuto se společnost Twitter nevyjádřila.


Jedno z několika nových pravidel je i zákaz zřizování mnohačetných účtů se stejným využitím. Takové účty jsou vytvářeny pro případy, kdy jeden z účtů je zablokován nebo zrušen. Kritici sociální sítě Twitter poukazovali na fakt, že dosud pro extremisty bylo velmi snadné zřídit si nový účet v momentě, kdy původní účet byl firmou Twitter zablokovaný.


Zajímavou informací je i to, že byl tento měsíc americkými zákonodárci navržen zákon týkající se sociálních sítí a extremistů. Jeho podstatou je povinnost provozovatelů sociálních sítí informovat federální úřady o jakýchkoliv aktivitách mající teroristické znaky.


Zdroj

Ajax loader
spam@feldhost.cz