Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky služby cislo.info

Toto jsou všeobecné podmínky užívání serveru cislo.info.

Obecné ustanovení

Každý návštěvník těchto stránek souhlasí s tím, že:

 • tyto podmínky přečetl v plném rozsahu, v plném rozsahu jim rozumí a zároveň s nimi i v plném rozsahu souhlasí.
 • Provozovatelem serveru a služby cislo.info je společnost "???", dále jen „Provozovatel“
 • Cílem serveru (dále „služby“) není poškozovat dobré jméno, obchodní a občanské aktivity a konkrétní vlastníky uvedených čísel, ale naopak umožnit uživatelům zjistit, kdo se za neznámým číslem skrývá a případně možnost ohodnotit závadnost čísla.
 • Služba je poskytována bezúplatně a bez garance.

Zřeknutí se odpovědnosti

 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost a záruku za správnost obsahu na serveru cislo.info
 • Provozovatel neručí za to, že služba bude nepřetržitá a bezchybná.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou škodu způsobenou užíváním či existencí tohoto webu.
 • Veškeré komentáře jsou duševním vlastnictvím daného autora, který za své výroky plně zodpovídá.

Obsah webové stránky cislo.info

 • Veškeré údaje umístěny na webové stránce cislo.info jsou z otevřených zdrojů na webu.
 • Návštěvník si je vědom, že vyhledáním čísla je číslo vloženo do databáze a vyhodnocovacího systému a zobrazováno dalším návštěvníkům. Správce webu si vyhrazuje právo zaznamenat IP adresu uživatele, který komentuje nebo vkládá číslo- Tato IP adresa může být v případě potřeby využita pro potřeby služby cislo.info
 • Návštěvník si je vědom, že po dobu, po kterou se budou veškeré údaje zobrazovat ve veřejných zdrojích, nebudou dané údaje z webu cislo.info odstraněny.

Pravidla komentování

 • Přiřazení komentáře k danému telefonnímu číslu vyjadřuje názor daného uživatele, nikoli provozovatele serveru.
 • Komentáře telefonních čísel nesmí porušovat ochranu soukromí či platné zákony České republiky, nesmí nabádat k nelegální činností či ji jinak propagovat. Komentáře nesmí vyzývat k rasové a etnické nenávisti.
 • Do komentářů k telefonním číslům nesmí být umisťovány odkazy na jiné webové stránky či zdrojové kódy.

Pravidla vědomého šíření obsahu

 • Je zakázáno jakékoliv šíření částí stránek či zdrojových kódů bez písemného souhlasu. Vysloveně je zakázáno využívání robotů ke vstupu na tyto stránky, dávkové načítání stránek. Zakazuje se cílený sběr, množení, ukládání a poskytování informací obsažených na tomto webu. Výjimkou tvoří všeobecně uznávané roboty a vyhledávací servery.
 • Jakékoli zneužití tohoto serveru je trestné, stejně jako pokus o poškození této služby nebo jejího dobrého obchodního jména.
 • Provozovatel prohlašuje, že emailové adresy, které jsou obsazené v aplikaci nejsou určeny k hromadnému oslovení či oslovení a neobsahují souhlas majitelů emailových adres k tomuto oslovení.
 • Provozovatel prohlašuje, že telefonní čísla, která jsou obsažena v aplikaci nejsou určena k hromadnému oslovení a neobsahují k hromadnému oslovení a neobsahují souhlas majitelů k tomuto oslovení.
 • Uživatel je oprávněn používat službu pouze k interním účelům, není dovoleno šíření dat, vytěžování dat či exportů a jejich poskytování třetím stranám zdarma či za úplatu.

Závěrečná ustanovení

 • Provozovatel tohoto webu si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu tyto podmínky kdykoliv změnit. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat a upravovat komentáře, především, odporují-li všeobecným podmínkám.
 • Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 1. října 2014.
Ajax loader
spam@feldhost.cz